• LA "CITY"

    Street stories

LA CITY

La “City”, sèrie fotogràfica en blanc i negra de fotografia urbana feta sota el criteri de “street shoots“. L’objectiu d’aquesta sèrie de street photography és la captació d’imatges en un moment clau per mostrar emocions o accions de persones en l’entorn urbà.

Gairebé la majoria d’imatges estan protagonitzades per la interacció humana en els espais públics, encara que les persones en general són els principals referents, l’absència d’elles o la presència d’elements urbans amb caràcter estètic també tenen cabuda en aquesta galeria d’imatges.

66

Fotografies