GOING ON

Fotografies d’escenes distorsionades a través d’un element com ara un vidre o reflexions de dues escenes creant imatges superposades o bé siluetes de persones interactuant en un espai adequat per visualitzar un paisatge circumdant. Son imatges aporten la sensació de continuïtat d’allò que nomes està en la ment.

42

Fotografies

SÈRIES