• SAN

    TRIPLETS PER INTERIORISME

SAN · TRIPLETS PER DECORAR

La utilització de tres fotografies, per decorar, ajuda a crear dinamisme i equilibri a l’espai on estan exposades. Segons l’estil del triplet, els seus colors i les sensacions que puguin transmetre una determinada seqüència pot ser adequada per unes estances o per altres. S’ha de mantenir un contrast entre les imatges triades i la resta del mobiliari.

Els triplets són un complement molt versàtil, només cal buscar un espai vuit. Els monocromàtics, on la nota de color vagi a càrrec dels detalls, sens dubte és el seu lloc.

L’objectiu d’aquest producte SAN, Triplets per Interiorisme és la de proporcionar imatges fotogràfiques en forma de triplets destinades a la decoració que puguin ser utilitzades en diferents projectes d’interiorisme.

En aquesta pàgina trobarem les següents sèries: Rain, Metallic, Asiana, Petra, Reflex, Wavy, Move On, Arrows, Xangai, Going On, Chōzuya, Beyond, Belief, Origin, i Tiles.

45

Triplets

Sèrie Rain

La vida quotidiana vista a través d’un vidre en un dia de pluja a Hong Kong.

Sèrie Metallic

Tot allò que la gent escriu sobre qualsevol superfície.

Sèrie Asiana

Fotografies fetes al continent asiàtic.

Sèrie Petra

Les pedres de Petra a Jordània.

Sèrie Reflex

Reflexos d’edificis o vaixells damunt l’agua.

Sèrie Wavy

Transfiguració d’objectes vistos a través d’un vidre texturitzat.

Sèrie Move On

Seguir endavant, imatges fetes en un transport públic.

Sèrie Xangai

Fotografies de la ciutat de Xangai fetes dins d’un taxi.

Sèrie Going On

Reflexió d’escenes sobreposades creant dos espais conceptuals diferents o compartint el mateix.

Sèrie Arrows

Fletxes procedents de senyals de trànsit o indicacions informatives.

Sèrie Chōzuya

Safareig de purificació pels sintoistes per rentar-se les mans, la boca i el cullerot que s’utilitza en el ritual.

Sèrie Beyond

Siluetes de persones interactuant en un espai adequat per visualitzar un paisatge circumdant.

Sèrie Belief

Elements i objectes religiosos.

Sèrie Origin

On viuen, com s’expressen i quin és l’entorn d’una cultura imaginada.

Sèrie Tiles

Diferents mosaics decoratius.