• "SOLITUDE"

    Solitud en espais urbans

SOLITUDE

“Solitude”, és una impressió de com les grans ciutats condueixen a què les persones cerquin espais on poder tenir un moment de desconnexió, un moment de relaxació, un moment per somiar… o un moment per aïllar-se temporalment, a la recerca d’una solitud, que en alguns casos, pot ser, no sigui desitjada.

Si partim de la premissa de què les ciutats evolucionen en funció de les necessitats diverses dels seus habitants, s’ha d’entendre aquesta com un conjunt d’espais polivalents on interactuen elements que desperten sentiments emocionals.

“Solitude”, una aproximació de com són aquests espais arquitectònics cercats, els diferents tipus de solituds i quins vincles es creen entre les persones i l’espai.

Manca de companyia, de qui és sol o gairebé sol, la falta de contacte amb altres persones.

La solitud durant cert marge de temps és recomanable, ja que permet a qualsevol trobar-se amb si mateix, amb els seus records, les seves imatges o les seves experiències.

Solitud
30

Fotografies