Fotografia d’interiorisme

Cada projecte d’interiorisme acabat per l’estudi requeria un extens reportatge de fotografies orientades a la promoció i la comunicació corporativa en xarxes socials, web i promocions.

A continuació una mostra de fotografies d’interiorisme que he anat fet durant aquests darrers anys.

18

Fotografies al portafoli